Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołane zostało na podstawie uchwały Rady Miejskiej Leszna numer XXII/273/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku przez Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka.

Akt Założycielski Spółki został podpisany 6 maja 2016 r.
Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak, w imieniu Miasta Leszna oświadczył, że zawiązuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Lesznie – jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podpisując Akt Założycielski Spółki.
Kapitał zakładowy wynosił wówczas 200.000,00 zł i  dzielił się na 400 udziałów po 500,00 zł każdy, 100% udziałów objęła Gmina Miasto Leszno.

Dnia 18.07.2016 r. po rozpoznaniu sprawy z wniosku "Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" o rejestrację w Rejestrze Przedsiębiorców Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod nazwą „Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” nadając nr KRS: 0000628618 z Kapitałem zakładowym o wysokości 200.000 zł.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi: 17.005.500,00 zł.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Leszno i posiada 100% udziałów.

 

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesznie

 

Siedziba spółki:

ul. Leszczyńskich 42

64-100 Leszno

 

KRS: 0000628618

NIP: 6972325129

REGON: 364963765

 

Numer rachunku bankowego:

Alior Bank S.A.
97 2490 0005 0000 4530 6313 0980

 

Numer rachunku bankowego dla wpłat partycypacji i opłat czynszowych dla nieruchomości przy ulicy Jana Długosza:

Alior Bank S.A.
06 2490 0005 0000 4600 6121 6727

Organami Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. są:

 1. Zgromadzenie Wspólników

 2. Rada Nadzorcza

 3. Zarząd

 

Zgromadzenie Wspólników

Właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Leszna – a jej reprezentantem jest jednoosobowo Prezydent Miasta Leszna – Łukasz Borowiak

 

Rada Nadzorcza Spółki jest trzy osobowa w składzie:

 1. Przewodniczący - Sebastian Hojnacki

 2. Wiceprzewodniczący - Tadeusz Waczyński

 3. Sekretarz - Karolina Olejniczak

 

Zarząd Spółki jest jednoosbowy, a funkcję Prezesa Zarządu pełni Wiesław Rafał Wilczkowiak

Spółka działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2017),

 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 150 ze zmianami),

 • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. , nr 45, poz. 236 ze zmianami),

 • przepisów kodeksu spółek handlowych, przepisów prawa miejscowego,

 • postanowień aktu założycielskiego REPERTORIUM A numer: 4728/2016

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Spółka może:

 1. nabywać budynki mieszkalne i lokale mieszkalne i niemieszkalne w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne,

 2. przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,

 3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,

 4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności Spółki,

 5. sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jej współwłasność,

 6. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

 

Przedmiot działalności Spółki według PKD:

 • PKD-41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

 • PKD-41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

 • PKD-68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

 • PKD-68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

 • PKD-68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

 

 

 

 

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest dostępna pod adresem gtbs.leszno.pl/deklaracja-dostepnosci.

 
W ramach tej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.