Organami Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. są:

  1. Zgromadzenie Wspólników

  2. Rada Nadzorcza

  3. Zarząd

 

Zgromadzenie Wspólników

Właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Leszna – a jej reprezentantem jest jednoosobowo Prezydent Miasta Leszna – Łukasz Borowiak

 

Rada Nadzorcza Spółki jest trzy osobowa w składzie:

  1. Przewodniczący - Sebastian Hojnacki

  2. Wiceprzewodniczący - Tadeusz Waczyński

  3. Sekretarz - Karolina Olejniczak

 

Zarząd Spółki jest jednoosbowy, a funkcję Prezesa Zarządu pełni Wiesław Rafał Wilczkowiak