W dniu 13.03.2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wchodzącego w zasób realizowanej przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. inwestycji pn. „Budowa Kompleksu 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Jana Długosza w Lesznie”

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego powstanie 5 jednoklatkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem, w których znajdzie się 100 mieszkań.

Oferta przedstawia układy mieszkań od jednopokojowych do trzypokojowych o powierzchni od 29,51 m2 do 61,54 m2.

Ze względu na układ mieszkań rozróżniamy trzy typy budynków - Projekt budynków.

W blokach o numerze 1, 2, 3 znajdować się będzie po 20 lokali mieszkalnych, w bloku numer 4 znajdować się będzie 16 lokali, a w bloku numer 6, 24 lokale mieszkalne co razem stanowi 100 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 4522,12 m2.

Teren inwestycji:

 • działka o numerze ewidencyjnym 1/50 ark. m. 36 o powierzchni 6696 m2 (0,6696 ha) przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
 • działka o numerze ewidencyjnym 3/3 ark. m. 38 o powierzchni 2925 m2 (0,2925 ha) przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

Procedura naboru osób fizycznych chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem.

 1. Osoby partycypujące w kosztach budowy mieszkań mogą zostać ich najemcami.
 2. Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania należy składać w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00, od dnia 13.03.2023 r. do wyczerpania mieszkań lub do odwołania naboru.
  Osoba składająca wniosek powinna posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość, do wglądu.
 3. Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji jest otwarty i nieograniczony, co oznacza, że w terminie od dnia 13.03.2023 r. do wyczerpania mieszkań lub do odwołania naboru przyjęte zostaną wszystkie wnioski.
 4. O pierwszeństwie do zawarcia umowy decyduje data i godzina złożenia kompletnego wniosku w siedzibie GTBS Sp. z o.o oraz uzyskanie pozytywnej oceny Komisji Kwalifikacyjnej.
 5. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej, itp. oraz złożone w innym niż we wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Wniosek należy złożyć na konkretny lokal mieszkalny. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek na wybrane przez siebie lokale. Wnioski bez wskazania lokalu, którego dotyczą oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 7. Wnioski zostaną poddane ocenie komisji kwalifikacyjnej, działającej zgodnie z regulaminem zawierania umów partycypacji oraz najmu lokali mieszkalnych budowanych na zasadach partycypacji w zasobach Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesznie

Warunkami ważności wniosku są:

 1. Złożenie wypełnionego wniosku o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wchodzącego w zasób realizowanej przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. inwestycji pn. „Budowa Kompleksu 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Jana Długosza w Lesznie”
 2. Złożenie klauzury informacyjnej ws. Ochrony danych osobowych kontrahenta Spółki – Załącznik nr 1 RODO

 

Szczegółowe informacje o inwestycji

Informacje dodatkowe - partycypacja

Dokumenty do pobrania

 

W przypadku dodatkowych pytań, informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki, przy ul. Leszczyńskich 42 lub telefonicznie pod numerem: 531 825 698.


W ramach tej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.